Logotyp

För dig som är verksam i en kommun med insamling av hushållsavfall i egen regi

Kommunerna med insamling i egen regi har goda möjligheter att skapa en god arbetsmiljö för renhållningsarbetare. Läs om vad ni kan göra!

Renhållningsordning och avfallstaxa- viktiga styrmedel
Viktiga styrmedel för kommunen är renhållningsordning och avfallstaxa. Med dessa kan man bland annat styra hur hämtställen utformas men också ange visioner för hur insamlingssystemet ska utvecklas och vilka förändringar som görs på kort sikt.

Insamling i egen regi
Kommuner som har insamling i egen regi har samma ansvar för arbetsmiljön som entreprenörer. Information om arbetsmiljön och hur ni kan arbeta med arbetsmiljö vid insamling av avfall och rekommendationer om åtgärder finns under sidan Arbetsmiljö och olycksrisker vid insamling. Under denna sida finns också information om arbetsskadestatistik, ergonomi, vanliga olyckor, trafiksäkerhet och mikroorganismer.

Om insamlingssystem
Vilket eller vilka insamlingssystem en kommun väljer att använda sig av påverkar både ekonomi, arbetsmiljö, miljö och även kundernas (kommuninvånarnas) syn på kommunens verksamhet. Läs mer om insamlingssystem och även om olika varianter av nyare system.

Om hämtställen
Hur hämtställen är utformade har mycket stor betydelse för renhållningsarbetares belastning. Läs mer om hur bra hämtställen är utformade, vad som är bra transportvägar och hur kommunen kan bidra till att förbättra hämtställen och transportvägar genom de lokala avfallsföreskrifterna.

Om trafiksäkerhet
Det förekommer olyckor med sopbilar. Läs mer om hur kommunen kan arbeta med att öka trafiksäkerheten vid insamling av avfall.

Fakta
Hämta avfall.nu innehåller fakta som kommuner kan ha nytta av, till exempel vilka lagar och regler som gäller för insamling av hushållsavfall, vad som är hushållsavfall men också statistik om arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall.

Forskning
Informationen på denna webbplats bygger bland annat på forskning. Läs mer om det under forskning.

Senast ändrad: 2009-08-12
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.