Logotyp

Företagshälsovård och andra utbildare

Företagshälsovård och andra utbildare kommer ibland i kontakt med renhållningsarbetare. Företagshälsovården kan anlitas för att bistå i arbetsmiljöarbetet och för att bistå med lösningar på arbetsmiljöproblem.

Här finns information som kan vara ett stöd både för företagshälsovård och andra utbildare.

Hämta avfall.nu innehåller mycket information. Har du nytta av ...

... att veta mer om arbetsmiljön vid insamling av avfall?
Läs mer om vad belastningsskador beror på, när olyckor brukar inträffa, om risker med mikroorganismer och om trafiksäkerhet. Hämta avfall.nu beskriver inte bara riskerna. Här finns också konkreta tips och råd om hur riskerna kan minskas, till exempel vad som är viktigt i organisationen av arbetet. Vi tipsar också om checklistor som ett handfast och åtgärdsinriktat hjälpmedel i arbetsmiljöarbetet.

... att veta mer om hur arbetsmiljön kan styras, för att minska olyckor och belastningsskador?
Det är inte alltid så lätt att förbättra arbetsmiljön för renhållningsarbetare. En del problem beror på besvärliga transportvägar, tunga säckar och annat som entreprenören kan ha svårt att påverka. Läs om de styrmedel som kan användas för att åstadkomma förändringar.

... att veta mer om de insamlingssystem som finns och för- och nackdelar för arbetsmiljön med de olika systemen?
Läs vår översikt över insamlingssystem.

... att veta mer om hämtställen?
Läs mer om hämtställen och hur de bör utformas för att underlätta insamling av hushållsavfall.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.