Logotyp

Entreprenör

Entreprenörer utför  en tjänst som entreprenören delvis kan styra över själv men som också styrs av kommunens krav och det insamlingssystem som finns i kommunen. Här finns tips om hur entreprenörer kan arbeta med arbetsmiljö och säkerhet på egen hand och tillsammans med kommunen.

Vilka regler gäller i kommunen och vilka krav ställs på entreprenörer?
Den kommunala renhållningsordningen och avfallstaxan anger regler och ramar för entreprenörers arbete och beskriver också kommunens planer.

När kommunen upphandlar entreprenörer ställs många olika krav. Läs mer om de krav som vi rekommenderar vid upphandling av entreprenörer för insamling av hushållsavfall.

Om arbetsmiljön
Insamling av hushållsavfall är ett arbete som innebär olycksrisker och som också kan vara tungt och på sikt ge belastningsskador.

Läs mer om hur entreprenörer kan arbeta med renhållningsarbetarnas arbetsmiljö och om handfasta hjälpmedel.  Ett handfast underlag är checklista för kontroll av arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. En liknande checklista som entreprenörer också kan ha nytta av handlar om insamling och transport av källsorterat avfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att arbeta för att minska belastningen och olycksrisken vid insamling av hushållsavfall. Det visar arbetsskadestatistiken.

Hämtställen
Hur hämtställen är utformade har mycket stor betydelse för renhållningsarbetares  belastning. Läs mer om hur bra hämtställen är utformade, vad som är bra transportvägar och hur entreprenörer i samarbete med kommunen kan bidra till att förbättra hämtställen.

Trafiksäkerhet
Under 1994-2004 inträffade 171 olyckor med backande sopbilar inblandade, flera med dödlig utgång. Flera av olyckorna  inträffade i bostadsområden med smala återvändsgränder utan vändplan. Olyckor ska naturligtvis inte behöva inträffa vid insamling av hushållsavfall. Läs mer om hur entreprenörer kan bidra i trafiksäkerhetsarbetet.

Insamlingssystem
Kommunen bestämmer normalt sett vilket eller vilka insamlingssystem som kommunen använder sig av. Samtidigt har insamlingssystemets utformning stor betydelse för renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Läs mer om insamlingssystem och diskutera gärna med kommunen om insamlingssystemets betydelse för arbetsmiljöm för anställda hos entreprenören.

Lagar och regler
Det finns flera lagar och regler om insamling av hushållsavfall. Läs mer om dem.

Forskning
Läs mer om forskningen om insamling av hushållsavfall.

Senast ändrad: 2010-02-09
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.