Logotyp

Varianter av insamlingssystem

Under senare decennier har nya system för uppsamling och insamling av avfall utvecklats. Systemen är helhetslösningar som innefattar både avfallskärl och teknik för tömning av kärlen. Också teknik för omhändertagande av avfallet kan ingå.

Insamlingssystem utvecklas och förändras ständigt. Här ger vi en kort beskrivning av fyra olika system. Detaljerad teknisk information om systemen finns på de sidor vi länkar till. För varje system beskrivs för och nackdelar på en särskild sida.

UNDERJORDSBEHÅLLARE
De senaste åren har avfall börjat samlas upp i nedgrävda behållare i mark. Behållarna liknar en underjordisk återvinningsstation och placeras till exempel vid fastigheter, köpcentrum och rastplatser. Underjordsbehållare finns i två varianter, underjordisk container och underjordisk säck.

Läs mer om underjordsbehållare och för- och nackdelar med dem.

SOPSUG
I äldre bebyggelse och i trånga områden samt vid nybyggnation är transport av avfall med vakuumteknik under jord, så kallad sopsug, ett intressant alternativ.

Läs mer om sopsugar och för och nackdelar med dem.

BATES COMBI SYSTEM
Bates Combi System har utvecklats i Danmark för insamling av hushållsavfall och har använts i Sverige för avfallsinsamling i småhusområden. Systemet bygger på säckhållare och ett system för att hantera och byta ut säckhållare som är automatiserat.

Läs mer om Bates Combi System och systemets för- och nackdelar.

OLIKFÄRGADE PLASTPÅSAR
En del kommuner har ett system som bygger på att hushållsavfallet packas i plastpåsar i olika färger. Varje avfallsfraktion har sin färg. Det innebär att avfallet kan läggas i samma avfallskärl. Insamling görs på konventionellt sätt. Påsarna med avfall sorteras optiskt, vilket gör det möjligt att separera och omhänderta varje fraktion för sig. En fördel med detta system är att det räcker att hämta ett kärl som innehåller allt avfall. I övrigt är det liten skillnad för renhållningsarbetares arbetsmiljö jämfört med konventionell kärlhantering.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.