Logotyp

Transport av avfallskärl

Var avfallskärl placeras och hur transportvägen ser ut har stor betydelse för renhållningsarbetarnas belastning. För att säkerställa en god arbetsmiljö rekommenderar vi följande:

Kärlet bör placeras så nära den plats där sopbilen stannar som möjligt
  • Kärl vid villa/radhus ska placeras i direkt anslutning till/vid körbar väg.
  • 600 liters kärl eller större - endast enstaka meters dragväg.
  • Mindre kärl - maximalt 20 m dragväg och helst betydligt kortare.
  • Grovavfall i kärl - maximalt 8 m.
  • Framför och runt kärlet ska det finnas gott om arbetsutrymme.
Läs mer om hur bra transportvägar utformas.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.