Logotyp

Latrinhämtning

Latrin är ett organiskt avfall och anses vara hushållsavfall.

Latrinhämtning sker huvudsakligen under perioden maj till september.  Hantering av latrinkärl innebär smittorisker och kan dessutom vara ett tungt arbete.

Latrinkärl hämtas vanligen med en mindre lastbil. Kärlen lyfts oftast manuellt på en kärra och transporteras fram till bilen. Därefter lyfts de upp manuellt på lastbilens flak. Ibland ställer fastighetsägare inte ut latrinkärlen vid vägen, vilket de flesta kommuner kräver. Det kan vara tungt att dra latrinkärl på en kärra på smala vägar av grus/gräs. Det förekommer att latrinkärlen bärs (ibland över 100 m) till bilen.

Vid hanteringen av kärlen används gummihandskar. Våtservetter finns vanligen till hands i bilen. Ofta saknas tydliga rutiner för hygien.

Det finns ett förbud för deponering av organiskt avfall och det omfattar även latrin. I stället för att deponera latrinbehållare ska latrinet behandlas genom kompostering eller förbränning.

Nya krav på behandling av latrin har gjort att kommunernas kostnader har ökat kraftigt. Därför höjer många kommuner taxan för latrinhämtning.

Senast ändrad: 2009-06-23
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.