Logotyp

Transportvägar

Hur transportvägen ser ut har stor betydelse för renhållningsarbetarnas belastning. Kommuner kan ställa krav på hämtställen och var avfallskärl placeras inför insamling. Fastighetsägare har ansvar för att renhållningsarbetare har lätt att komma fram med avfallskärlen.

Vägen
Vägen fram till kärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. Vägen som avfallskärl dras på ska vara:
  • Minst 1,2 bred. Om man måste svänga med kärlet bär den vara minst 1,35 m bred.
  • Plan (lutningen ska inte överstiga 1:12 och helst vara betydligt mindre).
  • Hårdgjord.
  • Snö- och halkfri.
  • Ha god belysning.
Vägen ska inte:
  • Bestå av gräsmatta, grus eller ojämn stenbeläggning.
  • Ha trösklar eller trappsteg. Trösklar ska tas bort och ramper ska byggas vid behov.
  • Ha trottoarkanter. Om trottoarkanter finns bör de fasas av. Om möjligt bör rundad kantsten användas.

Renhållningsarbetaren ska inte behöva:

  • Gå i trappor  eller nedför slutningar för att komma fram till avfallskärl.
  • Bli blöt av snö eller vatten från buskar/träd som hänger ned över kärlet eller längs hämtsträckan.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.