Logotyp

Råd till fastighetsägare

Fastighetsägare ansvarar för hur uppsamling av avfall utformas vid fastigheten. Det handlar om utformning och tillsyn av avfallsrum eller återvinningsstation, hur avfallskärl används och att det finns tillräckligt många kärl (så att de inte blir överlastade och onödigt tunga att hantera). Det kan också handla om att informera dem som bor/arbetar i fastigheten om vilka regler som gäller för avfallet.  

OM AVFALLSKÄRL OCH HUR DE ANVÄNDS

Kärl och sopsäckar får inte överlastas

 • Kärlen får inte vara för tunga att dra/skjuta. Komprimera inte avfall i kärlen och fyll inte kärl med tungt avfall (till exempel metallskrot).
 • Sopsäckar får inte vara tunga, eftersom de lyfts ur säckstället till kärra. Rekommenderad maximal vikt är 15 kg.
 • Om mängden sopor är större än vad som ryms i kärlen eller om kärlen brukar bli överlastade, beställ extra hämtning eller extra kärl/säck.

Kärl och sopsäck ska vara hela

 • Trasiga kärl ska bytas ut. Kontakta kommunen för utbyte.
 • Kontrollera kärlen regelbundet, till exempel att hjul och lock fungerar som de ska.
 • Sopsäcken ska gå enkelt att fästa i säckhållaren.
DE SOM LÄGGER AVFALL I AVFALLSKÄRLEN MÅSTE VETA VAD SOM GÄLLER
 • Lägg aldrig vassa föremål i avfall som samlas i sopsäckar. Det förhindrar att renhållningsarbetare skär/sticker sig.
 • Den som använder sprutor och kanyler kan få en liten apparat ("Safe Clip") som klipper av sprutnålar på apoteket. Då kan sprutan läggas i soppåsen. När "Safe Clip" är fylld lämnas den åter till apoteket.
 • Låt blöta sopor rinna av innan de läggs i soppåsen.
 • Farligt avfall, till exempel färgrester, lösningsmedel, kemikalier med mera får inte läggas i soppåsen. Inte heller elavfall eller grovavfall får läggas i soppåsen.
 • Knyt ihop soppåsen väl.
TRANSPORTVÄGAR 
Underlätta framkomlighet med kärl

Minska halkriskerna
Det är vanligt att renhållningsarbetare halkar och råkar ut för olyckor för att det är halt av blöta löv eller för att snöröjning och sandning inte fungerar som de ska. Ännu vanligare är det att arbetet blir onödigt tungt för att kärl måste dras på vägar som inte är snöröjda eller sandade.

 • Under hösten - sopa/kratta bort blöta löv som kan vara hala och innebär en olycksrisk när man drar tunga avfallskärl på dem.
 • Se till att snöröjning och sandning fungerar vintertid.
 • Inför hämtning av avfall (görs ju ofta en fast dag i veckan), skotta vid behov upp hål i eventuella snövallar om inte snöröjningen har hunnit med detta.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.