Logotyp

Råd till entreprenörer och kommuner

Utformning av avfallsrum och transportvägar styrs till stor del av fastighetsägarna. Samtidigt har avfallsrummen och transportvägarna stor betydelse för belastningen vid insamling av hushållsavfall. Här ger vi några tips om hur ni kan arbeta med att förbättra utformning av avfallsrum och transportvägar.

Att styra med hjälp av lokala avfallsföreskrifter och avfallsplan

Även om fastighetsägare äger och ansvarar för avfallsrummen, kan kommunen styra hur dessa utformas med hjälp av de lokala avfallsföreskrifterna. Läs mer under Renhållningsordning och Lokala avfallsföreskrifter. Långsiktiga mål bör tas upp i avfallsplanen.

Fungerande system för rapportering av brister i avfallsrum och i transportvägar

Många kommuner har en rutin för att få information om det finns problem med något hämtställe. Det kan handla om brister både med avfallsrum och transportvägar.

De som besöker samtliga hämtställen är renhållningsarbetarna. Det är en stor fördel om dessa kan informera kommunen, till exempel via arbetsledare, om gällande regler för avfallsrum och transportvägar inte följs.

För att kunna upptäcka brister i avfallsrum och transportvägar, behöver renhållningsarbetare ha detaljerad kunskap om vilka regler som gäller. Det förekommer därför att kommuner informerar samtliga renhållningsarbetare om sina lokala avfallsföreskrifter och avfallsplanen. Tid för sådan information kan ingå i avtalet med entreprenören.

Många entreprenörer har regelbundna möten med kommunen. Vid sådana möten kan brister i avfallsrum och transportvägar vara en stående punkt.

Det förekommer också att kommuner ger entreprenörer i uppdrag att särskilt kartlägga brister i avfallsrum och transportvägar.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.