Logotyp

Avfallsrum

Hur avfallsrum utformas har betydelse för arbetsmiljön. Trångt och svåråtkomligt? Eller rymligt och lätt att ta sig fram? Planera avfallsrum så här, så att hämtning av avfall underlättas.

Planera för att avfallsrum ska ha
  • tillräckligt utrymme för att få plats med alla de uppsamlingsbehållare som förvaras i avfallsrummet
  • tillräckligt utrymme för att transportera in och ut kärl/säck, till exempel för att kunna svänga kärl och tillräckligt bred dörr för att lätt kunna komma ut.

Avfallsrum och väg till/från avfallsrum får inte ha

  • behållare placerade med handtaget inåt mot väggen (då måste kärlet vändas före uttransport, vilket innebär ett extra arbetsmoment - ska alla kärl vändas, blir arbetet onödigt tungt och belastande)
  • trösklar
  • dålig belysning
  • dålig ventilation
  • problem med flugor/råttor med mera. Tydliga rutiner för kärltvätt kan behövas.
  • bråte/avfall på golvet som man kan halka/snubbla på

Det är en fördel om avfallsrum inte värms upp, eftersom kalla/svala utrymmen motverkar tillväxt av flugor och mikroorganismer. 

Läs mer i  Handbok för avfallsutrymmen Länk till annan webbplats. som Avfall Sverige tagit fram.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.