Logotyp

Fakta

Här har vi samlat fakta som kan vara bra att känna till.

Du vet väl vilka lagar och regler som gäller för avfallshantering? Här finns en översikt.

Hushållsavfall består av fler avfallsslag än de flesta känner till. Läs mer om vad hushållsavfall egentligen är.

Vill du veta mer om arbetsskador bland renhållningsarbetare? Se vår statistik över arbetsskador.

Mer fakta om avfall finns också på följande webbplatser

Avfallsverige.se Länk till annan webbplats.
sopor.nu Länk till annan webbplats.

Läs mer
Om upphandling
Ny mall för upphandling från Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Om avfallsrum
Handbok om avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för transport, förvaring Länk till annan webbplats.
och dimensionering av hushållsavfall. Rapport 2009 Länk till annan webbplats. från Avfall Sverige som kan laddas ner gratis.

Om mikroorganismer vid avfallshantering

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.