Logotyp

Checklista för stickprovskontroll av ställda krav

Det är fördel med oanmälda stickprovskontroller. Om sådana kontroller kan förekomma, bör det framgå av förfrågningsunderlaget.

Stickprovskontroll görs genom besök på plats och samtal med arbetsledare och renhållningsarbetare. Checklistan är ett underlag, som bör anpassas efter de krav som ställts vid upphandlingen. Lägg gärna till frågor som rör annat än arbetsmiljökrav som ställts vid upphandlingen.
KravUppföljning genom intervju
Renhållningspersonal ska senast när avtalet träder i kraft (alternativt x månader efter avtalet trätt i kraft) ha utbildning i arbetsmiljöfrågor som säkerställer bra arbetsteknik och god kännedom om lokala avfallsföreskrifter och hur de tillämpas. Har du fått utbildning om arbetsmiljö? När? Vad ingick?
Eventuella arbetsskador och allvarliga tillbud som inträffar under entreprenaden ska rapporteras till kommunen samtidigt som de rapporteras till Försäkringskassan och/eller Arbetsmiljöverket och förebyggande åtgärder för att liknande skador inte ska inträffa igen ska beskrivas.Känner du till om det inträffat någon arbetsskada hos er det senste året (halvåret)? Vet du om något har gjorts efter skadan, så att samma sak inte ska hända igen?
Entreprenören ska ha rutiner för hur arbetet organiseras och hur raster tas ut, så att överbelastning undviks. Rutinerna ska normalt sett följas.Hur ser din arbetsdag ut? Hur tar ni raster
Entreprenören ska ha rutiner för att uppmärksamma begynnande belastningsskador så tidigt som möjligt. Vet du vad du ska göra om du känner av att du börjar få ont av jobbet?
Fordon som används för avfallsinsamling ska vara ergonomiskt anpassade och uppfylla goda hygieniska krav. Kraven gäller vid inköp av fordon/för samtliga fordon som används i entreprenaden (välj det alternativ som passar er bäst).Kontrollera om det/de fordon som används är de som anges i avtalet? (Kontrolleras lämpligen genom att själv kontrollera fordonet.)
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.