Logotyp

Avfallsplan

Om man eftersträvar bättre arbetsmiljö vid insamling av avfall är det lämpligt att lägga in mål i avfallsplanen som förbättrar arbetsmiljön.

Hur målen formuleras avgörs av varje kommun och anpassas efter de förutsättningar som finns i kommunen. Här presenteras några frågeställningar som kommunen kan ta ställning till i utvecklingen av avfallsplanen. De konkreta målen får kommunen själv formulera utgående från svaren på dessa frågor. Det kan vara en fördel för kommunen att diskutera avfallsplanen med entreprenören.

Insamlingssystemet
1. Används fortfarande säckar för uppsamling av avfallet?
Säckar är tyngre att hantera än avfallskärl och bör därför undvikas och på sikt avvecklas.

2. Skulle det vara värdefullt att övergå till annat insamlingssystem, till exempel sopsug, underjordsbehållare,  Bates Combi system eller olikfärgade plastpåsar åtminstone för vissa områden eller vissa fastighetstyper?
Läs mer på www.hamtaavfall.nu Länk till annan webbplats. om för- och nackdelar med dessa insamlingssystem. Ur arbetsmiljösynpunkt innebär dessa system att belastningen vid hantering av avfallskärl minskar.

3. I samband med ny- och ombyggnad, behöver det ställas krav på hur avfallsrum och hämtställen ska utformas för att bästa möjliga insamlingssystem ska kunna användas?
Om kommunen vill gå över till exempel till hämtning med sopsug eller uppsamling i underjordsbehållare är det lämpligt att planera för detta speciellt i samband med ny- och ombyggnation.

Avfallsrum
4. Förekommer hämtning från avfallsrum som är trånga eller så belägna att det är besvärligt att transportera ut avfallet (trösklar, trappor, lutningar, trångt)?
Att hämta avfall från problematiska avfallsrum innebär en extra hög belastning för renhållningsarbetarna och ökar risken för belastningsskador.

5. Finns det skäl att i samband med nybyggnation ställa krav på placering eller utformning av avfallsrum?
Förr fanns avfallsrum ofta i källaren. Idag placeras avfallsrum ofta centralt i bostadsområden och lättillgängligt för sopbil.

Enligt arbetsmiljölagen har den som projekterar och är byggherre för ett nybygge ett ansvar för arbetsmiljön i byggnaden. Det innebär att arbetsmiljön vid hämtning av avfall måste beaktas vid projektering.

Transportvägar
6. Förekommer transportvägar som är långa, dåligt anpassade för transport av avfallskärl (till exempel trappor, trösklar, sluttar, ojämnt, alltför mjukt underlag)?
Långa transportvägar som är dåligt anpassade för transport av avfallskärl ökar belastningen för renhållningsarbetare och ökar också risken för belastningsskador.

Trafiksäkerhet
7. Förekommer körning med sopbil på alltför smala vägar, cykelvägar eller backning (till exempel på återvändsgränder), det vill säga ställen med oacceptabla risker?
Sopbilar har under åren varit inblandade i många dödsolyckor. Det kan därför vara välmotiverat att arbeta systematiskt med att identifiera riskabla vägar och hämtställen för att på sikt undanröja riskerna.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.