Logotyp

Renhållningsordning

Den kommunala renhållningsordningen innefattar avfallsplanen som anger visioner och mål på sikt och de lokala avfallsföreskrifterna som innehåller kortsiktiga mål och regler för avfallshanteringen.

Kommunen kan använda sig av både avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter för att styra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall.

Avfallsplanen måste anpassas till kommunens förutsättningar. Som underlag för att ta hänsyn till arbetsmiljön i avfallsplanen har vi tagit fram en uppsättning frågor. Ta ställning till frågorna och fundera sedan på vad era svar betyder för formuleringen av avfallsplanen.

Som underlag för de lokala avfallsföreskrifterna har vi tagit fram konkreta regler som kan läggas in i de lokala avfallsföreskrifterna.

Information
Kommunen kan behöva informera fastighetsägare eller entreprenör om regler i de lokala avfallsföreskrifterna som rör dem. Det finns olika metoder och kanaler för information och varje kommun har sina förutsättningar. Diskutera vilka metoder som är lämpliga för er!

Uppföljning
De mål och regler som kommunen beslutar om ska också följas upp. I samband med att avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter tas fram, rekommenderar vi att uppföljning av mål och regler diskuteras.

Det är möjligt att en del av uppföljningen behöver göras i samråd med eller av entreprenör, eftersom entreprenören har bäst kontroll över hämtställen, avfallsrum, transportvägar och eventuella trafiksäkerhetsproblem. I sådana fall kan det vara lämpligt att inkludera detta i förfrågningsunderlaget i samband med upphandling av entreprenör.

Läs mer i Handbok i kommunal avfallsplanering. Vägledning för ett framgångsrikt arbete. RVF rapport 2006:13. ISSN 1103-4092

Rapporten Styrmedel för att förbättra arbetsmiljön Fallstudie: Insamling av hushållsavfall. IVL-rapport B 1863 Länk till annan webbplats. innehåller exempel på hur kommuner informerat om och följt upp avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter.

Senast ändrad: 2011-02-22
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.