Logotyp

Kommunens ansvar för arbetsmiljön

Har kommunen något ansvar för renhållningsarbetarnas arbetsmiljö? Om renhållningen drivs i kommunens egen regi är svaret självklart ja. Men hur är det om man anlitar en entreprenör?  Övertar entreprenören hela ansvaret då?

När en entreprenör sköter insamlingen av hushållsavfall är det entreprenören som har huvudansvaret för arbetsmiljön.

Arbetsmiljölagen reglerar inte kommunens ansvar för det arbete som utförs av en entreprenör. Kommunens krav (eller brist på krav) på den entreprenör som anlitas kan ha stor betydelse för renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Det finns flera skäl för kommuner att arbeta för en god arbetsmiljö för renhållningsarbetare, till exempel:

Etik

  • Är det viktigt för kommunen att anställda inom kommunen eller i de företag som anlitas av kommunen har goda arbetsförhållanden och inte skadas i arbetet?
  • Är det viktigt att de entreprenörer som anlitas av kommunen följer gällande lagar och regler (även Arbetsmiljölagen)?

Ekonomi

  • Är det viktigt att de som bor och arbetar i kommunen, också renhållningsarbetare, är friska och arbetar så länge som möjligt och bidrar till skatteintäkterna?
  • Är det viktigt att arbeta för att de som bor och arbetar i kommunen inte blir sjuka eller skadade i sitt arbete så att de blir sjukskrivna?
Val av insamlingssystem har också betydelse
Också andra beslut som val av insamlingssystem har stor betydelse för renhållningsarbetarnas arbetsmiljö och arbetsförhållanden. Några exempel:
  • Vilka fordon som används för insamlingen har betydelse både för miljö och arbetsmiljö. Utformningen av förarhytten är viktig, för att arbetet i hytten inte ska bli alltför ensidigt och på sikt ge belastningsskador.
  • Vilka kärl eller säckar som används har stor betydelse för hur tungt arbetet är men också för olycksriskerna.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.