Logotyp

Fakta om olyckor med sopbilar

Statistiken är tydlig. Olyckor med sopbilar är alltför vanliga och dödsolyckor förekommer. En orsak är att sopbilar hämtar avfall på återvändsgränder som är så smala att det inte går att vända. Då måste sopbilen backa ut.

Vid backning av sopbil har föraren dålig kontroll över fotgängare och cyklister som finns bakom bilen. Problemet förvärras om bilen ska backa en lång sträcka och på en smal väg. Sophämtare som kör ensamma (vanligt i glesbygden) tycker ofta att det är stressigt och obehagligt att köra på sådana ställen.

Under 1994-2004 inträffade 171 olyckor med backande sopbilar inblandade. Flera av olyckorna inträffade i bostadsområden med smala återvändsgränder utan vändplan.

Exempel på dödsolyckor
  • En sopbil ska hämta sopor vid en hyresfastighet på en smal lokalgata. Bilen kan inte vända och backar därför mot fastigheten. Föraren ser inte en kvinna som går på gatan på väg mot sin bostad. Varken backningsvarnare eller backningskamera fungerade tillfredsställande.
  • Vid sophämtning i ett bostadsområde backar sopbilen på en 3,5 m bred gångväg. Föraren ser inte cyklisten bakom fordonet. Sopbilen var utrustad med akustisk backningsvarnare, optisk varning, backkamera och dubbla backspeglar.
  • Sopbil backar på en asfalterad gång i ett bostadsområde. Fordonet hämtar sopor vid tre entréer. Föraren hörde en duns. När han går ut ser han en livlös person bakom bilen. Sopbilen var försedd med stora backspeglar och backkamera med monitor vid förarplats.
  • En fotgängare smyger bakom en sopbil för att slänga en sopsäck. Föraren ser honom inte och fotgängaren blir överkörd. Fordonet hade backningsignal och backkamera, men kameran var avslagen eftersom den inte fungerade i starkt solljus.
  • En backande sopbil som hämtat sopor vid en förskola körde över två cyklande barn.

Läs mer
Sop-OLA för säkrare avfallsinsamling Länk till annan webbplats..

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.