Logotyp

Statistik över arbetsskador

Under 2000-2007 anmäldes totalt 981 arbetsskador. I figuren visas hur arbetsskadorna fördelats på arbetsolyckor och arbetssjukdomar de här åren. Antalet arbetsolyckor är vissa år tre gånger fler än arbetssjukdomar.

HUR STOR ÄR RISKEN FÖR ARBETSSKADA JÄMFÖRT MED ANDRA BRANSCHER?

Arbetsolyckor
Renhållningsarbetare löper mycket stor risk att råka ut för arbetsskada, jämfört med andra yrkesgrupper. År 2007 låg avfallshantering på tredje plats bland alla näringsgrenar, med 18 arbetsolyckor per 1000 anställda och år. Av dessa ledde 8 per 1000 anställda (45 %) till mer än 14 dagars sjukfrånvaro.

Arbetsolyckorna vid avfallshantering kan jämföras med genomsnittet, som är 8 olyckor per 1000 anställda, varav 3 per 1000 anställda med mer än 14 dagars sjukfrånvaro.

Risken att råka ut för arbetsolyckor är större för renhållningsarbetare än i välkända riskbranscher som bygg- och träindustrin.

Arbetssjukdomar
Renhållningsarbetare löper  stor risk att råka ut för arbetssjukdom, jämfört med andra yrkesgrupper. År 2007 låg avfallshantering på sjätte plats bland alla näringsgrenar, med 5 arbetssjukdomar per 1000 anställda och år.

Arbetssjukdomarna vid avfallshantering kan jämföras med genomsnittet, som är 2 olyckor per 1000 anställda.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.