Logotyp

Organisera arbetet bra, så minskar risken för arbetsskador

Hur arbetet organiseras har stor betydelse för arbetsbelastningen och risken att råka ut för olyckor.

Högt arbetstempo kan leda till för hög arbetsbelastning och ökar risken för olyckor
Insamling av hushållsavfall är ett tungt arbete. Om arbetet dessutom görs i högt tempo, ökar belastningen och då ökar också risken för belastningsskador.

När man arbetar i högt tempo, blir kontrollen över arbetet sämre och olycksrisken ökar. För att minska olycksrisken är det viktigt att tempot inte blir för högt.

Återhämtning och vila viktigt för att kroppen ska orka med
För att minska risken att drabbas av belastningsskador är det viktigt att det finns tid för återhämtning och vila, inte bara efter arbetet utan också insprängt under arbetsdagen.

Om man arbetar i ett högt tempo under arbetsdagen och till exempel tar alla raster i slutet av arbetsdagen, får man inte den återhämtning som är viktig under arbetet.

Gör så här
Se till att arbetstiden räcker för att kunna utföra arbetet i ett bra tempo.

Arbeta i ett tempo som innebär att hela arbetstiden utnyttjas. Arbeta inte in tid - då ökar tempot och arbetsbelastningen och risken för arbetsskador ökar.

Lägg in raster med jämna mellanrum i arbetspasset. Lägg in både längre raster med tid att äta eller fika och kortare pauser med tid för återhämtning.

Sjukgymnaster och ergonomer brukar rekommendera att man också gör mikropauser och sträcker på sig, rör på armar och axlar för att mjuka upp och slappna av i musklerna.

Återhämtning inlagt som en rutin under arbetspasset innebär att kroppen slits mindre. En kombination av god kondition, att arbetet organiseras så att det finns tid för återhämtning och att arbetsbelastningen (pulsen) inte blir för hög, minskar risken för belastningsskador.

Återhämtning viktigt för att bygga upp kroppen
För idrottsmän är det viktigt att kombinera träning med tid för återhämtning. Saknas tillräckligt med tid för återhämtning är det risk för överträning, det vill säga att träningen bara bryter ner kroppen, inte bygger upp den. Det beror på att träning i sig bryter ner. Det är under återhämtningen som kroppen byggs upp och blir starkare än den var innan. På samma sätt fungerar det för renhållningsarbetare. Det är raster, pauser och mikropauser som ger möjlighet att bygga upp kroppen mellan tunga arbetspass.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.