Logotyp

Olycksfall

Renhållningsarbetare löper stor risk att råka ut för olyckor. Olycksrisken är störst vid:

Fordon
 • Upprepade i- och urstigningar ur fordon med lågt insteg. Risk att vricka fötter och att ramla och skada sig. Allvarliga och långdragna skador på ben och fötter förekommer.
 • Tjuvåkning på bilens bakdel (för att slippa gå). Risk att tappa greppet och ramla eller halka av.

Undvik olyckor genom att

 • Inte tjuvåka.
 • Turas om att köra fordonet under längre pass (då blir det färre i- och urstigningar).
 • Hoppa inte ut ur förarhytten.
 • Välj fordon med bra insteg.
Container
 • Problem med luckor, låsanordningar eller vajerfästen i samband med lastning/lossning av container. Risk att tappa containern på någon och risk att vajrar eller luckor lossar och far iväg och träffar någon. Om kraften är stor kan skadan bli mycket allvarlig.
 • Klättrande på container för att lägga upp ett nät på den. Risk att glida, tappa taget, tappa balansen och falla.
 Undvik olyckor genom att
 • Se till att underhållet av luckor, lås och fästen fungerar väl.
 • Alla ska veta att trasiga anordningar måste lagas och att man har skyldighet att säga till om man ser att något håller på att gå sönder.
 • Se till att det finns fungerande rutiner för hur detta ska fungera i praktiken.
 • Om nät ska läggas på container, arbeta två tillsammans och lyft nätet med redskap istället för att klättra på containern.
Hantering av avfallskärl
 • Transport av avfallskärl. Risk att falla/halka/snubbla på ojämnt/osandat/lutande underlag.
 • Slarvig upphängning av kärl i sopbilens lyftanordning i samband med tömning. Kärl som kan väga flera hundra kg kan falla ner och skada renhållningsarbetaren.
Undvik olyckor genom att
 • Se till att transportvägarna är korta och bra utformade.
 • Bara transportera ett avfallskärl eller en säck i taget.
 • Se till att kärl som börjar bli trasiga byts ut, eftersom sådana kärl lättare lossnar vid tömning till sopbil.
 • Arbeta i ett lugnt tempo så att slarvig hantering av avfallskärl undviks.
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.