Logotyp

Arbete i fordon

De fordon som används vid insamling av avfall kan också bidra till arbetsskador. Det är vanligt att ben och fötter skadas vid i- och urstigning eller -hopp. Ensidigt och stillasittande arbete från förarstolen och dåligt placerade reglage och backspeglar bidrar till värk i nacke, axlar och rygg. Vid arbete med sido- eller frontlastare krävs hög precision, vilket innebär mycket vridningar av nacken, som på sikt kan ge besvär.

Nya renhållningsfordon minskar besvären. Automatiserad utrustning innebär att belastningen minskar, även om arbetet i fordon blir ganska ensidigt. Tömning av kärl med sid- eller frontlastare är starkt styrt och bundet, med mycket reglagehantering. Väl placerade backspeglar och kameror minskar huvudvridningarna och risken för värk i nacke och axlar.

Vid inköp av nya fordon är följande krav lämpliga att ställa:

Förarhytt

  • Lågt insteg som underlättar i- och urstigning
  • Rymlig hytt med plats att röra sig även för den som är storvuxen
  • Lätt reglerbar förarstol
  • Manöverutrustning placerad inom bekvämt avstånd
  • Backningsmonitor
  • Klimatanläggning
Lastutrymme
  • Enkelt och säkert lyft av kärl eller kärror
  • Fästen för kärl/säckar som är tåliga samt placerade och utformade så att de inte utsätts för slitage
  • Utsug
  • Anordning för omhändertagande av pressvatten
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.