Logotyp

Ergonomi

Insamling av hushållsavfall är ett tungt arbete. Risken för skador ökar om man arbetar i ett högt tempo.

Arbetet med insamling av hushållsavfall blir onödigt tungt om
  • det är långa transportvägar
  • avfallskärl ska transporteras via trappor, över trösklar eller på ojämnt underlag
  • avfallskärlen har olämpliga hjul (små och dåligt anpassade till underlaget)
  • stora och tunga avfallskärl måste dras manuellt

Om insamlingen dessutom görs i högt tempo, ökar belastningen.

De fordon som används vid insamlingen kan också bidra till arbetsskadorna. Det är vanligt att ben och fötter skadas vid i- och urstigning eller -hopp. Ensidigt arbete från förarstolen och dåligt placerade reglage och backspeglar bidrar till värk i nacke, axlar och rygg.
 
Läs mer
Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 1998:1 Länk till annan webbplats. Belastningsergonomi
Qiuqing Geng, Niklas Adolfsson & Anna Torén. Belastningsdos hos sophämtare  RVF Utveckling rapport 2002:16 Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.