Logotyp

Arbetsmiljöutbildning

För att renhållningsarbetare ska kunna arbeta på ett säkert sätt som inte sliter på kroppen krävs utbildning. Läs mer om vad som bör ingå i utbildningen och vilka som kan utbilda.

Om arbetsmiljöutbildning för renhållningsarbetare
Arbetsmiljöutbildning för renhållningsarbetare finns och drivs bland annat i regi av Avfall Sverige Länk till annan webbplats. och TYA Länk till annan webbplats..

Hämta avfall.nu har tagit fram underlag som kan användas i utbildningen. Underlaget ligger under sidanArbetsmiljö och olycksrisker vid insamling.

Det finns annat som också kan vara viktigt att ta upp i en utbildning, till exempel:

Vilka regler gäller för kommunens avfallshantering?
Den kommunala renhållningsordningen kan var bra att känna till. Kanske finns det regler om att entreprenörer och renhållningsarbetare ska rapportera om det finns problem vid hämtställen som gör arbetet onödigt tungt?

Hur ser avfallstaxan ut? Är den utformad så att den kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid hämtställen?

Vilka krav har ställts vid upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall? Påverkar dessa krav arbetsmiljön på något sätt?

Hur är det när det är bra?
I en arbetsmiljöutbildning kan det vara bra att gå igenom hur hämtställen ska se ut för att vara bra ur arbetsmiljösynpunkt och vilka för och nackdelar det finns med olika insamlingssystem.

När kommunen utformar avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter är det vanligt med samråd med entreprenörer. Då kan det vara bra att använda denna information som underlag för en diskussion om vilka krav som bör ställas för att förbättra arbetsmiljön.

Yrkesutbildning
Utveckling av en yrkesutbildning för renhållningsarbetare pågår. I denna utbildning är arbetsmiljö en naturlig och viktig del.

Senast ändrad: 2015-09-17
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.