Logotyp

Arbetsmiljö och olycksrisker vid insamling

Insamling av hushållsavfall är ett viktigt arbete som också innebär risk för förslitningsskador, olyckor och inandning av mikroorganismer.

Använd gärna de Checklistor som utvecklats speciellt för avfallshantering som stöd i arbetsmiljöarbetet.
 
Insamling av hushållsavfall är ett tungt arbete. De fordon som används vid insamlingen kan också bidra till arbetsskador. Läs mer om det under Ergonomi.

Det är vanligt med olyckor vid insamling av hushållsavfall. Läs mer om vilka olyckor som är vanligast och vad man kan göra för att minska olycksriskerna.

Trafiksäkerheten är viktig vid insamling av hushållsavfall. Läs mer om hur trafiksäkerheten kan förbättras.

Hushållsavfall innehåller mikroorganismer, både mögel och bakterier. Läs mer om när riskerna är störst och vad man kan göra för att minska dem.

Senast ändrad: 2010-02-09
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.